statek inspektor

#UŻŚ Bydgoszcz Delegatura w Gdańsku

Rozporządzenia:

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 września 2018 r.
Poz. 1841
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów.
(Dz.U. 2018 poz. 1841) 

schemat.pdf

Schemat dróg wodnych węzła elbląskiego i rzeki Wisły

Terytorialny zakres działania dyrektora Delegatury w Gdańsku


Śródlądowe drogi wodne:
  • rzeka Wisła do ujścia rzeki Wdy do granicy morskich wód wewnętrznych,
  • rzeka Wisła Gdańska (Wisła Martwa) od rzeki Wisły w Przegalinie do granicy morskich wód wewnętrznych
  • rzeka Nogat od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego,
  • rzeka Szkaprawa od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego,
  • Kanał Jagielloński,
  • system Jezior Warmińskich obejmujących szlak głównych jezior połączonych rzekami lub kanałami od rzeki Elbląg do miast Ostródy i iławy z bocznymi odgałęzieniami


Wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa: pomorskiego i następujących powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego i ostródzkiego - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy
Delegatura w Gdańsku

ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
telefon 48 58 301 84 14, 602 379 752
fax 58 346 21 55
e-mail urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 07:00 - 15:00

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Skorowidz przypisów prawnych

Internetowy system aktów prawnych