statek inspektor

#UŻŚ Bydgoszcz Delegatura w Gdańsku

Deklaracja dostępności Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy Delegatury w Gdańsku

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy Delegatury w Gdańsku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • kompatybilność
 • funkcjonalność
 • zawartość

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Romuald Dragan.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 52 320 42 30

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
 • Adres: ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 52 320 42 30

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy Delegatura w Gdańsku korzysta z budynku, który nie jest przystosowany do obsługi osób z trudnościami w poruszniu się. Obiekt usytuowany jest w Gdańsku przy ul. Na Stoku 50.

Do budynku przy ulicy Na Stoku 50 najłatwiej dotrzeć korzystając z chodnika przy ul. Na Stoku idąc od ulicy Biskupiej lub ulicy Pohulanka. Do urzędu można dojechać korzystają z własnego środka transportu lub komunikacją publiczną - tramwaj do przystanku Pohulanka (przystanek z windą) oraz SKM - szybka kolej miejska - przystanek Śródmieście (przystanek z windą). Chodniki nie są wyposażone w ścieżki naprowadzajace dla osób niewidomych lub słabowidzących. Do głównego wejscia do budynku prowadzą schody. Są one wyposażone w barierkę, brak jest podjazdu dla wózków inwalidzkich. Budynek posiada cztery piętra. Siedziba Delegatury jest zlokalizowana na trzecim piętrze. W budynku brak windy. Wejście na trzecie piętro odbywa się po schodach. Parter budynku jest wyposażony w krzesła i stól. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pracownik urzędu może obsłuzyć osobę niepełnosprawna na parterze budynku. Na kondygnacji parteru znajduje się całodobowa ochrona budynku, która udziela informacji ogólnej. Przy wejściu na trzecie piętro znajdują się drzwi wyposażone w domofon. Wejście do pomieszczeń Delegatury poprzez drzwi w korytarzu. Toalety zlokalizowane na poziomie parteru oraz na poszczególnych piętrach nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Przed budynkiem funcjonuje parking z miejscami wyznaczonymi wyłącznie dla instytucji zlokalizowanych w budynku. Na parkingu nie są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe i drzwi na korytarzach pozwalają na przejazd wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników urzędu przy wejściu do budynku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii. tel. +48 58 301 84 14.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille;a.

W Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Delegaturze w Gdańsku nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń Delegatury można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.

Informujemy, że osoby niesłyszące mogą kontaktować się z Delegaturą poprzez przesłanie wiadomości email na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy
Delegatura w Gdańsku

ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
telefon 48 58 301 84 14, 602 379 752
fax 58 346 21 55
e-mail urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 07:00 - 15:00

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Skorowidz przypisów prawnych

Internetowy system aktów prawnych