statek inspektor

#UŻŚ Bydgoszcz Delegatura w Gdańsku

Przewodnicząca Terenowej Komisji Egzaminacyjnej przy Dyrektorze Delegatury w Gdańsku Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy ustala terminy egzaminów na uprawnienia w żegludze śródlądowej:

świadectwa:

 • starszego marynarza
 • sternika
 • motorzysty
 • marynarza-motorzysty

patenty:

 • przewoźnika
 • stermotorzysty

Ustala się terminy egzaminów na rok 2022:

 • sesja wiosenna - 30-31 lipca 2022 r.
 • sesja jesienna - 08-09 października 2022 r.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu należy kierować na adres: Terenowa Komimsja Egzaminacyjna przy Dyrektorze Delegatury w Gdańsku Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

 • wyciąg z dowodu osobistego
 • dwie fotografie 2,5 x 2 cm
 • odpowiednie wyciągi pływania sporządzone na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy
 • odpis świadectwa szkolnego jeżeli wymagają tego przepisy
 • kserokopię aktualnego dokumentu kwalifikacyjnego jeżeli jest wymagany
 • kserokopię aktualnego świadectwa zdrowia

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy
Delegatura w Gdańsku

ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
telefon 48 58 301 84 14, 602 379 752
fax 58 346 21 55
e-mail urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 07:00 - 15:00

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Skorowidz przypisów prawnych

Internetowy system aktów prawnych