statek inspektor

#UŻŚ Bydgoszcz Delegatura w Gdańsku

Wydawanie zezwoleń na jednorazową podróż

Podstawa prawna:
Art. 34m ustawy o żegludze śródlądowej (Dz.U. 2006 r. nr  123, poz. 857 ze zm.)

 

I Wymagane dokumenty na jednorazową podróż statku (załączniki wymagane do wniosku)

 • Pisemny wniosek armatora
 • Zaświadczenie o zdatności do jednorazowej podróży wydane przez Polski Rejestr Statków
 • Dokumenty statku lub statków   biorących   udział w podróży  (świadectwo zdolności żeglugowej)
 • Uprawnienia kierownika statku

II Opłaty

 •  wydanie zezwolenia na jednorazową podróż – 200 zł

 

Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez na wodzie

Wniosek o wydanie imprezy sportowej na wodzie powinien wpłynąć do Delegatury w Gdańsku najpóźniej siedem dni do dnia planowanej imprezy.

Podstawa prawna:
§ 1.23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. 2003 r. nr  212, poz. 2072)

I Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)

 • Pisemny wniosek
 • Program i regulamin imprezy na wodzie
 • Zgodę otrzymaną od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
 • Oświadczenie osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo imprezy

II Opłaty

 •  zezwolenie – opłata skarbowa 82 zł

 

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie prac podwodnych

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U. 2003 r. nr  199, poz. 1936 ze zm.)

I Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)

 • Pisemny wniosek: wielokrotne   jednokrotne
 • kopia certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wydanego przez jednostkę certyfikującą
 • kopie dyplomów i świadectw zdrowia osób wykonujących prace podwodne

II Opłaty

 •  zezwolenie – 200 j.t.

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy
Delegatura w Gdańsku

ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
telefon 48 58 301 84 14, 602 379 752
fax 58 346 21 55
e-mail urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 07:00 - 15:00

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Skorowidz przypisów prawnych

Internetowy system aktów prawnych