statek inspektor

#UŻŚ Bydgoszcz Delegatura w Gdańsku

Dokumenty do pobrania

Wyciąg z dowodu osobistego
icon

Wniosek o wpis do żeglarskiej książeczki pracy (świadectwa, patenty, zaświadczenie lekarskie oraz weryfikacje rejsu)
icon icon

Wniosek o wpis statku do rejestru
icon icon

Wniosek o dokonanie zmiany w dok. rej.
icon icon

Wniosek o wydanie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej
icon icon

Wniosek o o wydanie uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej
icon icon

Wniosek o o odnowienie/przedłużenie uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej
icon icon

Wniosek o dokonanie zmian w unijnym świadectwie zdolności żeglugowej
icon icon

Wniosek o nadanie europejskiego numeru identyfikacyjnego statku (ENI)
icon icon

Wniosek o wydanie, przedłużenie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej
icon icon

Wniosek o zarejestrowanie dziennika pokładowego
icon icon

Wniosek o wydanie książki kontroli oleju
icon icon

Wniosek o wydanie świadectwa pomiarowego
icon icon

Wniosek o wydanie zezwolenia na wielokrotne wykonywanie prac podwodnychna małych głębokościach na śródlądowych drogach wodnych
icon icon

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednokrotne wykonywanie prac podwodnychna śródlądowych drogach wodnych
icon icon

Wzór pełnomocnictwa
icon icon

Wniosek o przeprowadzenie inspekcji technicznej
icon icon

Świadectwo zdrowia
icon

Wniosek o wydanie żeglarskiej książeczki pracy
icon

Wniosek o wydanie patentu żeglarskiego
icon

Wniosek o wydanie Unijnego świadectwa członka załogi pokładowej
icon

Wniosek o wydanie kwalifikacji w służbie maszynowej
icon

Wniosek o wydanie patentu kapitana
icon

Wniosek o wydanie świadectwa kawalifikacji do wykonywania szczególnych operacji
icon

Wniosek o szczególne zezwolenia dla kapitana
icon

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu
icon

Wyciąg pływania
icon

Wyciąg pływania MSWiA
icon

Zaświadczenie o szkoleniu BHP
icon

Skierowanie na badania lekarskie
icon icon

Wnisek o wydanie świadectwa eksperta ADN
icon icon

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy
Delegatura w Gdańsku

ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
telefon 48 58 301 84 14, 602 379 752
fax 58 346 21 55
e-mail urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 07:00 - 15:00

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Skorowidz przypisów prawnych

Internetowy system aktów prawnych