statek inspektor

#UŻŚ Bydgoszcz Delegatura w Gdańsku

PRAWA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH ŚRÓDLĄDOWĄ DROGĄ WODNĄ

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str.1 z późn. zm.) do rozpatrywania skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących śródlądową drogą wodną właściwym jest Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie http://szczecin.uzs.gov.pl/

 

Passengersrightsfor passenger ships

polski

english

ENGLISH

deutsch

DEUTSCH

svenska

SVENSKA

suomen

SUOMEN

dansk

DANSK

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy
Delegatura w Gdańsku

ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
telefon 48 58 301 84 14, 602 379 752
fax 58 346 21 55
e-mail urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 07:00 - 15:00

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Skorowidz przypisów prawnych

Internetowy system aktów prawnych