Zaświadczenie o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej

Podstawa prawna:

Art. 17. Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 ze zm.)