statek inspektor

#UŻŚ Bydgoszcz Delegatura w Gdańsku

USTAWA Z DNIA 15 KWIETNIA 2019 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim

(DZ. U. z 2019 r. poz. 642)

USTAWA Z DNIA 20 LIPCA 2018 r. O ZMIANIE USTAWY O ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ

(DZ. U. z 2018 r. poz. 1694)

USTAWA Z DNIA 21 GRUDNIA 2000 r. O ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ

tekst jednolity

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2128)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1568)

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy
Delegatura w Gdańsku

ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
telefon 48 58 301 84 14, 602 379 752
fax 58 346 21 55
e-mail urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 07:00 - 15:00

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Skorowidz przypisów prawnych

Internetowy system aktów prawnych