WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek,
  • zaświadczenie z pomiaru statku wydane przez Techniczną Komisję Inspekcyjną
  • poprzednie świadectwo pomiarowe ORYGINAŁ (jeżeli było wydane dla statku)

OPŁATY GOTÓWKOWE:

Lp.

Czynności

Kwota [zł]

1.

Wydanie Świadectwa Pomiarowe dla statku przeznaczonego do przewozu ładunków

150,-

2.

Wydanie Świadectwa Pomiarowe dla statku nieprzeznaczonego do przewozu ładunków

100,-

3.

Wtórnik Świadectwa Pomiarowego

60,-