statek inspektor

#UŻŚ Bydgoszcz Delegatura w Gdańsku

Kierownik statku z silnikiem spalinowym używającym oleju napędowego, za wyjątkiem statków przeznaczonych do celów sportowych i rekreacyjnych o długości poniżej 20 m, ma obowiązek prowadzenia książki kontrolnej oleju, która powinna stale znajdować się na statku. Pierwszą książkę kontrolną oleju wydaje dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej, który wydał świadectwo zdolności żeglugowej.

I Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)
Wniosek o wydanie ksiażki kontroli oleju.
II Opłaty
  • legalizacja – opłata skarbowa - 26 zł
  • opłata za książkę kontroli oleju - 3 zł

zakup na miejscu w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej

 

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy
Delegatura w Gdańsku

ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
telefon 48 58 301 84 14, 602 379 752
fax 58 346 21 55
e-mail urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 07:00 - 15:00

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Skorowidz przypisów prawnych

Internetowy system aktów prawnych