Zakres terytorialny

Terytorialny zakres działania dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku

Śródlądowe drogi wodne:
  • rzeka Wisła do ujścia rzeki Wdy do granicy morskich wód wewnętrznych,
  • rzeka Wisła Gdańska (Wisła Martwa) od rzeki Wisły w Przegalinie do granicy morskich wód wewnętrznych
  • rzeka Nogat od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego,
  • rzeka Szkaprawa od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego,
  • Kanał Jagielloński,
  • system Jezior Warmińskich obejmujących szlak głównych jezior połączonych rzekami lub kanałami od rzeki Elbląg do miast Ostródy i iławy z bocznymi odgałęzieniami


Wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa: pomorskiego i następujących powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego i ostródzkiego - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej