Dyrektor UZS

  1. Sylwetka
  2. Wykształcenie
  3. Przebieg pracy zawodowej
  4. Inne umiejętności / osiągnięcia
 
  mgr Marian Kidaj
Kapitan Żeglugi Śródlądowej

 Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku Marian Kidaj

 

 

mkidaj@gda.uzs.gov.pl

tel. 602 379 589 

 

 

Urodzony 2 kwietnia 1958 r.

w Hrubieszowie

 

 

 

 

 

  2005 - 2007 Uniwersytet Gdański
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja
 

 

2003 - 2005

 

Gdańska Wyższa Szkoła Administracji
Specjalność: Administracja publiczna

 

 

1977 - 1979

 

Policealne Studium Zawodowe Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu
Specjalność: Żegluga Śródlądowa

 

 

1973 - 1977

 

Liceum Ogólnokształcące

 

 
  od 01.08.2005 dyrektor
Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku
 

 

10.08.2004 - 31.07.2005

 

p/o dyrektora
Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku

 

 

01.02.2002 - 09.08.2004

 

st. inspektor nadzoru nad żeglugą
w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku

 

 

01.08.2000 - 31.01.2002

 

inspektor nadzoru nad żeglugą
w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku

 

 

11.11.1992 - 31.07.2000

 

kapitan statku M/S "LAVERNA"
armator holenderski

 

 

1979 - 1992

 

P. P. Żegluga Bydgoska w Bydgoszczy

 

 

01.03.1989 - 10.11.1992

 

kapitan żeglugi śródlądowej

 

 

01.09.1979 - 28.02.1989

 

bosman - sternik żeglugi śródlądowej - porucznik żeglugi śródlądowej

 
 

01 Rheinschifferpatent Nr 1898/97 R (patent na rzekę Ren)

02 Donau-Patente (patent na rzekę Donau)

03 Schifferpatent Nr 3317 (patent na rzekę Elbe, Unteren Havel)

04 Świadectwo Operatora Radiotelefonisty VHF

05 Świadectwo Obserwatora Radarowego Żeglugi Śródlądowej

06 Certyfikat Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie z ukończenia kursu Informatyki dla Administracji Żeglugi Śródlądowej

07 Certyfikat Akademii Morskiej w Szczecinie z ukończenia kursu w zakresie obsługi programu komputerowego "REJESTR"