Terenowa komisja egzaminacyjna

Na podstawie § 27 ust. 1  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. z dnia 25 marca 2003r. Nr 50, poz. 427)  [chylone dnia 24.02.2014] przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi  Śródlądowej w Gdańsku  działa Terenowa Komisja Egzaminacyjna, która przeprowadza egzaminy dla uzyskania następujących świadectw i patentów:
 

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu nie później niż 1 tydzień przed terminem egzaminu składa do Przewodniczącego Komisji:

 
  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu
  • świadectwo zdrowia
  • wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy
  • świadectwo szkolne
  • poprzedni dokument kwalifikacyjny (jeśli posiada)
  • 2 fotografie o wymiarach 2x2,5 cm
  • dowód opłaty egzaminacyjnej w wysokości: 100 zł za egzamin na świadectwo, 150 zł za egzamin na  patent.