Centralna komisja egzaminacyjna

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Szczecinie
- AKTUALNOŚCI -

 

Centralna Komisja Egzamina przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu wraz z załącznikami należy kierować na adres:

Centralna Komisja Egzaminacyjna
przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
70-207 Szczecin
pl. Batorego 4

 

Osba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa - we właściwej komisji egzaminacyjnej - pisemny wniosek w tej sprawie wraz z potwierdzonymi kopiami dokumentów, stwierdzającymi spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu, a przed przystąpieniem do egzaminu - przedstawia dowód uiszczenia opłaty za egzamin (podstawa: par. 29 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej - Dz.U. 2014, poz. 1686).

Wnioski niekompletne i złożone po upływie ustalonego terminu - nie będą rozpatrywane.

Przewodniczący
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
dr inż. Jacek Trojanowski