Książka kontrolna oleju


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie warunków gromadzenia, przechowywania i usuwania odpadów i ścieków ze statków żeglugi śródlądowej
(Dz.U. Nr 104, poz. 973)

 

I Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)
Wniosek o wydanie ksiażki kontroli oleju.
II Opłaty
  • legalizacja – opłata skarbowa - 26 zł
  • opłata za książkę kontroli oleju - 3 zł