Prawo miejscowe

zarządzenie
ZARZĄDZENIE DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ GDAŃSKU z dnia 13 marca 2007r w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  (Dz. Urz. z 2007r., Nr 57 , poz. 937)
zarządzenie
ZARZĄDZENIE DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ GDAŃSKU z dnia 13 marca 2007r w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (Dz. Urz. z 2007r., Nr 84, poz. 1300)
icon
ZARZĄDZENIE DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ GDAŃSKU z dnia 13 marca 2007r w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO – POMORSKIEGO (Dz. Urz. z 2007r., Nr 50, poz. 783)