Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

WIĘCEJ INFORMACJI

MISJA URZĘDU: Nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej
Loading
http://www.gda.uzs.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slider.onyx_gk-is-100.jpglink
http://www.gda.uzs.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slider.opal_gk-is-100.jpglink
http://www.gda.uzs.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/motlawagk-is-100.jpglink
http://www.gda.uzs.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/01gk-is-100.JPGlink
http://www.gda.uzs.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/02gk-is-100.jpglink
http://www.gda.uzs.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/03gk-is-100.jpglink
http://www.gda.uzs.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/04gk-is-100.jpglink
http://www.gda.uzs.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/05gk-is-100.jpglink
http://www.gda.uzs.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/06gk-is-100.jpglink
http://www.gda.uzs.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/07gk-is-100.jpglink
http://www.gda.uzs.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/08gk-is-100.jpglink
http://www.gda.uzs.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/09gk-is-100.jpglink
http://www.gda.uzs.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/10gk-is-100.jpglink
http://www.gda.uzs.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/11gk-is-100.jpglink
http://www.gda.uzs.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/12gk-is-100.jpglink
http://www.gda.uzs.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/13gk-is-100.jpglink
http://www.gda.uzs.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/14gk-is-100.jpglink
http://www.gda.uzs.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/15gk-is-100.jpglink
http://www.gda.uzs.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/16gk-is-100.jpglink
http://www.gda.uzs.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/17gk-is-100.jpglink
http://www.gda.uzs.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/18gk-is-100.jpglink
http://www.gda.uzs.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/19gk-is-100.jpglink
http://www.gda.uzs.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/20gk-is-100.jpglink
http://www.gda.uzs.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/21gk-is-100.jpglink
http://www.gda.uzs.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/22gk-is-100.jpglink
http://www.gda.uzs.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/23gk-is-100.jpglink
http://www.gda.uzs.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/24gk-is-100.jpglink

Kompetencje UZS

Urząd Żeglugi Śródlądowej realizuje kompetencje Dyrektora Urzędu wynikające z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.

Do właściwości Dyrektora Urzędu należą sprawy z zakresu administracji rządowej związane z uprawianiem żeglugi na śródlądowych drogach wodnych:

  • nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej,
  • przeprowadzanie inspekcji statków i postępowania w sprawach wypadków żeglugowych,
  • kontrola przestrzegania przepisów żeglugowych, dokumentów statkowych i przewozowych oraz dotyczących Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego,
  • prowadzeniu rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej,
  • wydawanie dokumentów statkowych i osobowych,
  • stanowienie przepisów prawa miejscowego.

Kontakt

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Gdańsku

ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk
telefon
48 58 301 84 14
602 379 752
fax
58 346 21 55
e-mail
urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek 08.15 - 16.15